بافت های لنفاوی سازمـــــان یافته ریه
ریه عضوی است که ازچهار نوع بافت لکوسیت دار به نام لومن ، اپی تلیوم ، بافت همبند و بافت های لنفاوی وابسته به برونش تشکیل شده است . بافت های لنفاوی سازمـــــان یافته ریه ( BALT ) عمدتا به صورت فولیکول و در طول درخت برونشی قرار گرفته اند.
ريه عضوي است كه ازچهار نوع بافت لكوسيت دار به نام لومن ، اپي تليوم ، بافت همبند و بافت هاي لنفاوي وابسته به برونش تشكيل شده است . بافت هاي لنفاوي سازمـــــان يافته ريه ( BALT  ) عمدتا به صورت فوليكول و در طول درخت برونشي قرار گرفته اند.

پارانشيم ريه حاوي مقدار كمي سلول هاي لنفاوي است . ليكن لنفوسيت هاي ريه اغلب فنوتيپ خاطره اي داشته در زير مخاط و لامينا پروپريا پراكنده اند . سلول هاي كارگزار لنفاوي در بالاي غشاي بازال ريه و اپي تليال و بين بافت همبند نيز گسترده اند

در روند التهابي آسم اين تصوير كاملا تغيير نموده ، انفيلتراسيون لنفوسيتي و ائوزينوفيلي به مخاط برونش چهره سيتولوژيك آن را دگرگون مي سازد . در اينجا جهت درك هر چه بهتر فرايندهاي ايمونوپاتولوژيك آسم برخي يافته هاي جديد در خصوص فنوتيپ و چگونگي فعاليت لنفوسيت هاي T  ويژگي هاي ILEها نوع عملكرد سيتوكاين ها و كموكاين هاي تغييرات عرضه مولكول هاي چسباني نظير ICAM-1 و VCAM-1در جريان التهاب نقش و اهميت سلول هاي دندريتيك در گزينش و آثار سلول هاي T و برخي جنبه هاي ديگر ايمونوپاتولوژيك آسم به اختصار مورد بررسي قرار خواهد گرفت
1394/10/19


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
1/10 (تعداد آرا 2 نفر )