افزایش جهانی شیوع و مرگ و میر آسم
به علت افزایش جهانی شیوع و مرگ و میر آسم شناخت آلرژیک ایجاد بیماری و نیز اتخاذ روش های موثر پیشگیری از آلرژی لازم است.
به علت افزايش جهاني شيوع و مرگ و مير آسم شناخت آلرژيك ايجاد بيماري و نيز اتخاذ روش هاي موثر پيشگيري  از آلرژي لازم است . اين روش ها مي تواند شامل مداخله در ژنتيك بيماري ، عوامل ايمونولوژيك و يا تغيير شرايط محيطي باشد . در حال حاضر موثرترين راه پيشگيري از بيماريهاي آلرژيك از طريق كاهش تماس با آلرژن هايي است كه شخص آتوپيك به آنها حساس است و مناسب ترين زمان اين اقدام اوائل شيرخواري است گرچه در صورت شناخت افراد در معرض خطر اين اقدامات راحتي در زمان داخل رحمي مي توان شروع نمود

آلرژن ها ماكروملكول هايي هستند كه معمولا پروتئين يا گليكوپروتئين هستند ولي گاهي از پلي ساكاريدها هستند كه اين تركيبات موجب پاسخ آنتي كري IgE در انسان مي شوند . عوامل موثر در آلرژنيسيته عبارتند از : وزن مولكولي 70-10 كيلو دالتن ، دسترسي به دستگاه ايمني بدن انسان بيگانه شناخته شدن توسط ميزبان پايدار ماندن در حالت محلول و قابليت حل شدن در مايعات بدن . اجزاي تولدي مثل بسياري از گياهان دانه دار و قارچ ها و  همچنين آلگ ها و باكتري ها و پروتوزوئرها از طريق هوا منتقل مي شوند . آئروســــل هاي طبيعي ( اسپورهاي هوائي ) كه شامل آلرژن هاي انساني است ، در هر محل متفاوت است كه متناسب با شرايط منطقه و رشد گياهان آن است . علاوه بر اين آلرژن ها ، فضولات حيواني و بند پايان نيز جزء آئرو و آلرژن ها هستند . از طرف ديگر مواد آلوده كننده هم ممكن است همراه با اين آئروآلرژن ها باشد .

فراواني گرده گياهان و اسپورهاي هر منطقه را به كمك موارد زير مي توان مشخص نمود :

      1.  بر اساس فهرست گرده شناسي منطقه و تقويم گياهي آن منطقه ،
2.  وجود گرده ها و گياهان آلرژيك آن منطقه ،
3.  داده هاي جديد آئروبيولوژي منطقه ،
4.قارچ هاي شايع در فضاي بسته (   indoor  ) ،
5.   گياهان مهم منطقه ،
6.   توجه به واكنش متقابل بين آلرژن ها .

 علاوه بر اين كه ماده آلرژن جهت ايجاد حساسيت نيـــــــاز به اندازه مناسب و قدرت حساسيت زايي قوي دارد ، لازم است در محيط به مقدار فراوان وجود داشته باشد و عوامل موجود براي انتقال پارتيكل هم وجود داشته باشد .

در طبيعت ، معمولا آلرژن ها از منابع مختلف سرچشمه مي گيرند و انتقال آنها پيچيده است و به خصوص در سطح زمين جريان هوا تغيير مي نمايد و مخصوصا با توجه به بالا بودن دماي سطح شهرها حركت ستون هوا از پايين به بالاست در روزهاي آفتابي حجم گرده ها رقيق تر مي شود و آلرژن ها از سطح زمين به بالا مي روند . از عوامل موثر ديگر بر روي انتقال گرده ها وجود حرارت و رطوبت است . آلرژن هايي كه در داخل محيط هاي بسته هستند مي توانند منشا از محيط بيرون گرفته باشند و اين نكته از اين نظر اهميت دارد كه غلظت آئروآلرژن درمحيط بسته مي تواند بعد از گذشت هفته ها به حداكثر برسد و به مراتب بيش از غلظت آن در محيط باز باشد .

در پايان لازم است تاكيد بر حقوق افراد در تنفس محيط فاقد دود سيگار و آلاينده ها ، جلوگيري از تماس با مايت و حيوانات خانگي و در دوران شيرخواري به تغذيه با شير مادر به منظور جلوگيري از بيماري هاي آلرژيك و آسم گردد
1394/10/19


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
1/10 (تعداد آرا 2 نفر )